Laser Zerona
Iskra Medical
Esagono
Vision Fix – Očni trener
Gerard's
Detox mineralna kupka

O Nama

GiM Med d.o.o. je tvrtka osnovana 2008. godine, a sljednik je tvrtke Gim Studio d.o.o., odnosno GiM Promet koja je nastala početkom 90-ih godina. Tvrtka je dugi niz godina bila vanjski suradnik tvtke Iskra Medical d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, Slovenija, a 2004. godine GiM Studio d.o.o. otvara zastupstvo Iskra Medicala u Zagrebu. Zbog širine poslovanja, otvara se zasebno poduzeće GiM Med d.o.o. koje je zastupnik Iskre Medical od samog osnivanja dosad.

GiM Med d.o.o. se bavi uvozom i prodajom opreme za kozmetičke salone, wellness centre, dermatološke ordinacije i fizikalnu medicinu na hrvatskom tržištu, a svoju kvalitetu dokazuje edukacijama i organizacijom stručnih seminara te davanjem consulting usluga i planiranja.

Ističemo se profesionalizmom, znanjem i iskustvom. GiM Med d.o.o. zapošljava zdravstvene djelatnike te mnoštvo vanjskih suradnika iz medicinske struke (liječnici, fizioterapeuti, kozmetolozi).

Primarni cilj GiM Med d.o.o. je ostvarivanje zahtjeva i očekivanja klijenata pri pružanju naših usluga.

Našim klijentima osiguravamo:

  • Kvalitetu (dobitnici brojnih Eureka projekata i nagrada za inovacije)
  • Certificiranost opreme (CE 0123, FDA, ISO, TUV, CE, HALMED)
  • Edukaciju (prema ISO standardu), dodatna usavršavanja i seminare
  • Certifikaciju (nakon završenog treninga)
  • Podršku 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.
  • Produženu garanciju – 24 mjeseci
  • Servis

Osiguravamo visoki nivo educiranosti koje potvrđujemo diplomama, certifikatima i uvjerenjima o stečenom znanju. Specijalizirane edukacije i seminari provode se većinom u Zagrebu, Ljubljani ili na organiziranim stručnim seminarima.Svim klijentima dajemo obuku i edukaciju prilikom instaliranja opreme i puštanja u rad, tako da se sa aparatima može početi raditi već od prvog tjedna.

Kontinuiranim praćenjem zadovoljstva naših klijenata neprekidno poboljšavamo kvalitetu naših usluga oslanjajući se inovativnost, kreativnost i visoku motiviranost naših zaposlenika.

Svoje poslovne ciljeve postižemo kroz razvoj prodajnih aktivnosti i osvajanje novih tržišta, a trajnim unapređivanjem sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 postavljamo Gim Med d.o.o. u sam vrh regionalnih tvrtki.

Aparati Iskra Medicala su odobreni od HALMED-a (Hrvatska Agencija za lijekove i medicinske proizvode) te su registrirani kao medicinski proizvodi u skladu sa propisima EU.

Cijene naših proizvoda identične su tvorničkim te smo konkurentniji od većine tvrtki na tržištu. Našim kupcima smo osigurali produženu garanciju kako bi im osigurali i olakšali poslovanje. Uslugu pružamo na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

VIZIJA

Biti najznačajnija regionalna tvrtka dobavljača opreme za dermatologiju, dermokozmetiku i estetiku, a ujedno se dodatno profilirati kroz usluge dobave opreme iz domena fizikalne terapije, wellness-a i spa koncepta, kozmetike te davanja consulting usluga i planiranja.

MISIJA

Klijentima osigurati vrhunsku uslugu pružajući im dodatnu vrijednost kroz kreativna i inovativna rješenja na području isporuke kvalitetnih proizvoda i s njim povezanih djelatnosti, vodeći brigu o kvaliteti i profesionalizmu, znanju i iskustvu. Osigurati našim klijentima visoki nivo educiranosti kroz specijalizirane edukacije i seminare, kao i obuku i edukaciju prilikom instaliranja opreme i puštanja u rad. Biti tvrtka koja privlači i razvija izuzetne profesionalce, obzirom da su naši djelatnici i vanjski suradnici isključivo medicinske profesije.

POLITIKA KVALITETE

Primarni cilj Gim Med d.o.o. je ostvarivanje zahtjeva i očekivanja klijenata pri pružanju naših usluga. Kontinuiranim praćenjem zadovoljstva naših klijenata neprekidno poboljšavamo kvalitetu naših usluga oslanjajući se inovativnost, kreativnost i visoku motiviranost naših zaposlenika. Upravo su naši zaposlenici i njihova stručnost temelj na kojem zasnivamo naše buduće poslovne uspjehe te smo u tu svrhu osigurali kontinuirano osposobljavanje kroz sve nivoe u organizaciji. Svoje poslovne ciljeve postižemo te kroz razvoj prodajnih aktivnosti i osvajanje novih tržišta, a trajnim unapređivanjem sustava upravljanja kvalitetom postavljamo Gim Med d.o.o. u sam vrh regionalnih tvrtki. Definirajući budućnost, uprava Gim Med d.o.o., svojim načinom upravljanja osigurava: poslovanje u skladu sa svih zakonskim zahtjevima, resurse za provedbu ove politike kvalitete, procjenu usklađenosti sa postavljenim ciljevima, kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja kvalitetom.