Medio Pulsar

Medio Pulsar

Karakteristike:

  • Niskofrekventna magnetoterapija u obruču s ležajem
  • Spektar frekvencija do 50 Hz i jakosti do 10 mT
  • Dva aplikatora oblika obruča različitih veličina
  • Dva neovisna kanala

Opis proizvoda:

Terapija magnetnim poljem je vjerojatno jedna od najstarijih metoda koja se koristi u fizioterapiji. Još su stari Grci i Kelti tu terapiju spominjali u svojoj medicinskoj literaturi. Prvi suvremeni aparati za magnetoterapiju bili su patentirani prije približno 100 godina, što je omogućilo brojna klinička istraživanja po cijelom svijetu. Rezultati su dokazali da je magnetoterapija jednostavna, sigurna i uspješna metoda, koja se može primjenjivati u različitim područjima medicine.

Magnetno polje utječe na propusnost stanične membrane i uravnotežuje prijenos iona. Povećava se koncentracija kisika u stanicama, poboljšava se metabolizam i normalizira cirkulacija krvi, što dovodi do regeneracije cjelokupnog organizma.

Aparat MEDIO PULSAR omogućava terapiju niskofrekventnim pulsnim magnetnim poljem. Namijenjen je prije svega lokalnoj terapiji, no velik broj novodizajniranih modela aplikatora za magnetoterapiju (magnetni jastuci), nudi terapeutu mogućnost primjene magnetnog polja na širem terapijskom području. Aparat osigurava korisniku jednostavnu upotrebu, 25 definiranih programa što mu olakšava izbor parametara za niz različitih indikacija.

MEDIO PULSAR je profesionalni aparat, namijenjen radu u djelatnostima domova zdravlja, bolnica, lječilišta i privatnih ambulanta za fizikalnu terapiju. Kako se zbog svoje veličine i težine može prenositi, primjeren i za rad na terenu.

Slike:

Medio Pulsar