Medio Multi

Medio Multi

Karakteristike:

  • Kombinacija više vrsta nisko i srednje frekventne elektroterapije
  • Dva neovisna izlaza za izvođenje terapije
  • Oblici struja: iontoforeza, tens, dijadinamski, interferentne struje, neuromišićna stimulacija
  • Mogući izbor terapije s obzirom na dijagnozu
  • Mogućnost povezivanja s ultrazvučnim aparatom i aparatom za vakumsko pričvršćivanje elektroda

Opis proizvoda:

MEDIO MULTI je aparat, koji nudi brojne terapijske mogućnosti: elektrodijagnostiku, elektroterapiju te izbor terapije obzirom na dijagnozu.

Elektrodijagnostiku izvodimo uz pomoć programa trokutastih i pravokutnih impulsa, čije se širine mijenjaju od viših prema nižima. Amplituda struje koju primjenjujemo kod pojedinačne širine impulsa za minimalnu kontrakciju ispitivanog mišića predstavlja nam uporišnu točku u stimulogramu, koji nam po završetku mjerenja daje podatak o stupnju oštećenja mišića. Jednostavno prebacivanje na terapijsku stimulaciju i izbor parametara omogućava nam jednostavnu i učinkovitu terapiju svih vrsta oštećenja neuromišićnog aparata.

Za terapiju boli, smetnji cirkulacije, akutnih i kroničnih bolesti lokomotornog aparata MEDIO MULTI nudi dijadinamske struje, TENS struje, interferentne struje i ionoforezu – svu elektroterapiju na jednom mjestu. Jednostavnim pritiskom na neku od tipki izabere se vrsta terapije, koju je moguće i preoblikovati, ali ne na način posezanja u strukturnu osnovu pojedinog programa. Jednostavna povezanost MEDIO MULTI s aparatom za ultrazvuk ili vakumsko pričvršćivanje elektroda nudi mogućnost izvođenja kombinirane terapije.

U slučaju dvojbi oko izbora terapije, umjesto terapeuta može odlučiti sam MEDIO MULTI. Posebnim programom po unosu dijagnoze aparat predlaže terapiju. Njene parametre je moguće izmijeniti. Aparat ima dva električki neovisna izlaza. Terapeut može koristiti oba istovremeno kao i samo jedan izlaz. To omogućava dvokanalnu elektroterapiju (TENS, dijadinamsku interferentnu terapiju i dvokanalnu neuromišićnu stimulaciju).

Slike:

Medio Multi
Medio Multi